ติดต่อเรา

ติดต่อภาควิชาคณิตศาสตร์

ที่ตั้ง : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย

เบอร์โทร : 0-2555-2000 ต่อ 4510,4511

เบอร์แฟกซ์ : 0-2587-8258

อีเมล : sakchai.t@sci.kmutnb.ac.th

www.000webhost.com