ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การติดต่อ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1003 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
  • อีเมล : dome.l@sci.kmutnb.ac.th
ประวัติการศึกษา
ความชำนาญและประสบการณ์
ผลงานวิจัย
บทความวิชาการ
www.000webhost.com